Smart GSM Alarm

En GSM-alarm er en trådløs alarm baseret på GSM-nettet (mobilnettet). Når alarmen er købt, er den gratis at bruge – bortset fra en lille udgift til det SIM-kort, der skal sidde i kontrolpanelet.

Smart IP Alarm

En IP-alarm er en internetbaseret alarm, som betjenes let via iPad, Android-tablet eller smartphone.

Bevægelsessesnor

Bevægelsessensoren opfanger bevægelser i rummet og sender besked til kontrolpanelet.

(IP) Bevægelsessensor med kamera

Denne sensor bliver aktiveret ved bevægelse og tager herefter tre billeder med to sekunders mellemrum.

(IP) Bevægelsessensor med videokamera

Denne sensor bliver aktiveret ved bevægelse og vil herefter filme fra stedet.

Dørkontakt

En dør-/vindueskontakt monteres på yderdøre og vinduer og giver alarm, hvis nogen forsøger at åbne døren/vinduet, eller hvis en dør/et vindue står åbent, når alarmen tilkobles.

Røgalarm

Den optiske røgalarm ”ser” røgen og sætter hele alarmsystemet i gang.

Tastatur

Det eksterne tastatur monteres ind- eller udvendigt ved den mest benyttede indgangsdør og bruges til at til- og frakoble alarmen i det daglige.

Tastatur med briklæser

Med et briktastatur behøver du ikke huske nogen PIN-kode. Brikken føres blot over magnetlæseren og slår derved alarmen til eller fra.

Fjernbetjening

Slå alarmen til og fra med en fjernbetjening ligesom når du låser eller åbner din bil.

Natknap

Med en natknap på sengebordet kan du slå alarmen til som det sidste hver aften og slå den fra som det første om morgenen.

Panikknap

Panikknap med armbånd

Trådløs sirene med blink

Den eksterne sirene med blink stresser tyven og gør naboer og forbipasserende opmærksom på alarmen.

Trådløs sirene

Med en ekstern sirene øges alarmsystemets sikkerhed.

Væskesensor

(GSM) Temperatursensor

(GSM) Tænd/Sluk modul

Modulet sættes i stikkontakten og får via sms besked om at tænde eller slukke for 220 V-apparater.